Forskning og innovasjon bringer verden videre.

Det finnes muligheter for finansiering!


Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet.
Bedrifter i vår region har potensial til å ta mange titalls millioner av disse.

Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til. Det er krevende for bedriftene å holde seg oppdatert, selv om de tidligere har søkt og fått midler.

Arendal Næringsforening er derfor med-arrangør på Virkemiddeldagen i Eureka kompetanse.

PROGRAM:

Del 1:
Kl. 8.00 Frokostservering
Kl. 8.30 Velkommen ved Arendal Næringsforening v/Morten Haakstad
Kl. 8.35 Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 8.50 Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 9.05 Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 9.20 Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Kl. 9.35 Innoventus Sør v/Runar Brøvig

Kl. 9.45 Erfaringer med bruk av offentlige støtteordninger v/ lokal bedrift (tba)

Del 2:
Kl. 10.00-11.30 Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene.


Gi beskjed i kommentarfeltet nedenfor dersom du ønsker individuelt møte med virkemiddelaktørene.

 

Arrangementet er gratis.

Påmelding på skjema nedenfor.

 

Arrangører:

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Forskningsmobilisering Agder 

Regionalt forskningsfond 

Etablerersenteret IKS

Arendal Kommune

Grimstad Kommune

NHO Agder

Arendal Næringsforening

Påmelding

- bevis at du er menneskelig