Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både bør, kan og vil fortsette lenger i verdiskapende arbeid.

En bedrifts personalpolitikk er retningsgivende for forvaltning av menneskelige ressurser og utøvelse av ledelse. Seniorpolitikk er dermed en naturlig del av en virksomhets personalpolitikk.

For den enkelte virksomhet kan en god seniorpolitikk bidra til å beholde verdifull kompetanse. Samtidig kan virksomheten styrke omdømmet sitt ved å ta vare på seniorene.

Kine Aasheim fra dinHR og Thomas Nordgård fra Advokatfirma Hald & Co gir sin kunnskap og erfaring om dette aktuelle temaet.

 

Slik kan god seniorpolitikk bidra til både å sikre og å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. For den enkelte senior kan god seniorpolitikk bidra til en bedre senkarriere. I Norge har vi politikk og regelverk som skal sørge for at det lønner seg å jobbe. For seniorene betyr dette at det alltid vil lønne seg økonomisk å fortsette i arbeid. I tillegg viser forskning at arbeid og aktivitet kan fremme både helse og livskvalitet

Vi vil belyse:
- Hva er (god) seniorpolitikk – praktisk og juridisk
- Hvordan utarbeide en god seniorpolitikk
- Medarbeideroppfølging av senior medarbeidere
- Regelverket om aldersdiskriminering
- Oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere

 

Program:

08.00 – 08.30 Frokost & Mingling
08.30 – 09.45 God Seniorpolitikk ved Kine Aasheim og Thomas Nordgård.
09.45 – 10.00 Spørsmål
10.00              Avslutning