Den Store Pengedagen 2020.

Nærmere informasjon følger.