Arendal Næringsforening i samarbeid med iStyrelsen, DNB Arendal og Grimstad Næringsforening inviterer til frokostmøte med tema om styrets behov for egenutvikling for å kunne bidra til bedriftens omstilling og nyskapning, bl.a. gjennom digitalisering, automasjon, og nye forretningmodeller.

 

Tema:

Verdiskapende styrearbeid og behov for styrets egenutvikling i tiden for omstilling og nyskapning.

 

Foredragsholdere:
Bjarne Aamodt, Styreleder og partner i iStyrelsen AS, nasjonal og internasjonal styre og ledererfaring

Lars Erik Torjussen, Styreleder i Agder Energi og NHO Agder, styremedlem Agderposten Medier (bl.a)

 

Bakgrunn og hensikt

Regjeringens Produktivitets kommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette. 

På denne bakgrunn er det derfor viktig at styremedlemmer har fokus på sin kompetanseutvikling. iStyrelsen har tatt initiativ til styrekompetanseutvikling for aktive styreledere/styremedlemmer gjennom eksklusive styre-nettverksgrupper. Tre eksklusive styre-nettverksgrupper er allerede etablert, to i Østlandsområdet og en i Trondheim, og flere er under lansering i andre deler av landet, herunder i Sør-Norge.

 

Lansering av eksklusiv Styre-nettverksgruppe i Sør-Norge
Det vil bli orientert om mulighetene for å bli deltaker i en planlagt eksklusiv styre nettverksgruppe i Sør-Norge, som vil ha siktemål på kompetanseutvikling hos aktive styremedlemmer.

 

Program:

0800 Servering av enkel frokost

0830 Faglige presentasjoner, start

1000 Avslutning

 

Påmeldingsfrist: 8. september 2016