Du er herved invitert til en uformell møteplass for næringslivet i Arendals-regionen!