FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr med kurset ”Rosa kompetanse arbeidsliv” gode innspill om hvordan offentlige og private arbeidsplasser kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.

 

En arbeidsplass som håndterer kjønns- og seksualitetsmangfold på en god måte, tilrettelegger for at ansatte kan være åpne om hvem de og hvem deres nærmeste er.

Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften.

Man vil også i større grad møte samfunnet på en hensiktsmessig måte.

Likestillingsloven sier kort oppsummert at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette gjelder alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.

Rosa kompetanse kan være et bidrag til dette arbeidet.

- Hvorfor skal homofile gjøre så mye ut av seg?

- Er transe et skjellsord? - Kan man spørre folk om de er homo?

- Hvorfor må folk fortelle hvem de har i sengen?

 

Arrangementet er gratis og ingen påmelding er nødvendig. Arrangementet er en del av Arendal Kommunes "Uke 6 - seksualitets- og mangfoldsuke".

 

Se pdf-invitasjon ved å trykke her.