Har vi det bra, jobber vi bedre!

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Hvis arbeidsdagen går på helsa løs, enten fysisk eller psykisk, så går det ut over de ansatte, arbeidsmiljø, produktivitet og lønnsomhet. Ansatte som trives bedre, presterer bedre.

Stamina Helse er Norges eneste landsdekkende bedriftshelsetjeneste, med 44 avdelinger rundt om i landet. Vi er opptatt av kvalitet og kompetanse i våre tjenester og løsninger til kunden, og vi jobber tverrfaglig, helhetlig, forebyggende og helsefremmende. Våre sterke ekspertmiljøer på organisasjonsutvikling (Stamina Census), yrkeshygiene, kurs og HMS-systematikk (Stamina Interaktiv) har høy kompetanse og lang erfaring fra ulike bransjer og bedrifter. Med fokus på kunden leverer vi alt innen bedriftshelsetjeneste, helse, miljø og sikkerhet. 

 

Stamina tilbyr skreddersydde løsninger:

1.       Systematisk HMS for bedre oversikt og trygghet

2.       Livsstilstjenester for bedre helse og produktivitet

3.       Oppfølging av arbeidsmiljøet for bedre trivsel

4.       Hjelp og behandling for at sykemeldte kommer raskere/sterkere tilbake på jobb.

 

Med fokus på kundens behov leverer vi tjenester og løsninger som bidrar positivt til bedriftens helse, miljø og sikkerhet, og som igjen skaper overskudd for både den ansatte og bedriften. Vi bistår våre kunder med sykefravær, ergonomi, livsstil og helse, systematisk HMS arbeid, beredskapsplan og krisehåndtering, rus og avhengighet (AKAN), arbeidsmiljø, arbeidshelse med helsekontroller, HMS kurs.

Stamina er drevet av sin misjon ’Vi gjør folk flest friskere’. Som folkehelseaktør vil Stamina-konsernet bidra til at enkeltmennesker holder seg friske – eller blir friske – enten det er i arbeidslivet eller privat, gjennom både forebygging og behandling. Stamina har med sin 360 graders helsetilnærming en omfattende og sammensatt virksomhet, med tilbud som når bredt ut, dels gjennom arbeidslivet, dels i privatsfæren. Uavhengig av kunde og kanal, arena og aktivitet: Innsatsen er til syvende og sist innrettet mot mennesket – individer og grupper. 

Stamina arbeider bredt med både forebygging og behandling. Ideelt sett skal virksomheten bidra til å holde folk friske gjennom forebygging, og først gjøre dem friske – med behandling og rehabiliting – når det måtte være nødvendig.

Du finner mer informasjon om vår virksomhet og tjenester på www.staminagroup.no

Kontakt

  • Besøksadresse: Stoaveien 45A 4848 Arendal
  • Telefonnummer (bedrift): 400 02 238
  • E-post (bedrift): bhtarendal@staminagroup.no
  • Kontaktperson: Janne Svendsen, Avdelingsleder

Lenker

Bransje/forretningsområde