Arendal Næringsforening ble etablert i 2005 med formål om å fremme næringslivets interesser i Arendalsregionen og drifte å Arendal Handelskammer.

 

HISTORIEN
I august 2004 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Arendal Handelskammer, Håndverkerforeningen, Handelstanden og Agderparken Næringsforening som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til etablering av en felles næringsforening.

26. april 2005 ble Arendal Næringsforening stiftet.

FORENINGEN I DAG
Arendal Næringsforening er lokalisert i den nye Havnegården med adresse Kystveien 14 i Arendal. Foreningen har over 300 medlemmer som spenner fra store, børsnoterte selskaper, til banker og forsikringsselskaper, samt flere små- og mellomstore bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer.

Foreningens målsetting er å være en sterk og solid forening med tyngde i lokalsamfunnet. For å klare dette, er en prioritert oppgave å få store deler av næringslivet i Arendal som medlemmer i foreningen.

Arendal Næringsforening har to ansatte, Morten V. Haakstad, som arbeider som daglig leder i 80% stilling. Haakstad  var tidligere administrerende direktør ved Windy Boat, og kjenner det lokale næringslivet svært godt. Torunn Nerdalen Tinghaug har vært ansatt som konsulent hos oss fra 1. mars 2014 i 60% stilling. Hun kommer fra en stilling som journalist i Åmliavisa.  Hanne Lill Narten, ansatt i Asplan Viak, bistår dessuten foreningen med oppgaver for Arendal Handelskammer, som blant annet utsteder carneter og opprinnelsesbevis til lokale virksomheter.