Arendal Næringsforening ble etablert i 2005 med formål om å fremme næringslivets interesser i Arendalsregionen og drifte Arendal Handelskammer.

 

HISTORIEN
I august 2004 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Arendal Handelskammer, Håndverkerforeningen, Handelstanden og Agderparken Næringsforening som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til etablering av en felles næringsforening.

26. april 2005 ble Arendal Næringsforening stiftet.

FORENINGEN I DAG
Arendal Næringsforening er lokalisert i Det Gamle Politikammeret, Nedre Tyholmsvei 2 i Arendal. Foreningen har over 300 medlemmer som spenner fra store, børsnoterte selskaper, til banker og forsikringsselskaper, samt flere små- og mellomstore bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer.

Foreningens målsetting er å være en sterk og solid forening med tyngde i lokalsamfunnet. For å klare dette, er en prioritert oppgave å få store deler av næringslivet i Arendal som medlemmer i foreningen.

Arendal Næringsforening har to ansatte, daglig leder Morten V. Haakstad. Haakstad  var tidligere administrerende direktør ved Windy Boat, og kjenner det lokale næringslivet svært godt. Marina Gredil er ansatt i en 20% stilling stilling som administrasjons medarbeider.

Hanne Lill Narten, ansatt i Asplan Viak, bistår dessuten foreningen med oppgaver for Arendal Handelskammer, som blant annet utsteder carneter og opprinnelsesbevis til lokale virksomheter.