Foreningens styre etter årsmøte i 2020:

Didrik Rannekleiv  (leder)
Sparebanken Sør

Betty Lunøe Åsheim
Fiven ASA

Tellef T. Christensen
Arendal Håndverk- og Industribedrifters Forening (A.H.I.F) (velges av A.H.I.F)

Sverre Knutsen
Arendal By AS (velges av Arendal By)

Tara Lyche
Arendals Fossekompani ASA

Torkil Mogstad
Arendals Fossekompani ASA

Margrethe Svinøy
Hotell Arendal

 

Morten Haakstad
Daglig leder (møterett).

 

VALGKOMITEEN:


Jon Mathiesen (leder)
Sparebanken SØR

Geir Martin Larsen 
Selvstendig

Sidsel Pettersen

Innoventi AS

 

 

Foreningens regnskapsfører: ECIT Normann & Øygarden AS, Strømsbusletta 9B, Arendal

 

Foreningens revisor: PwC AS, Arendal

 

MERKESAKER
Arendal Næringsforeningen har til enhver tid flere merkesaker vi arbeider med for å styrke konkurranseevnen til våre medlemmer.