Foreningens styre etter årsmøte i 2018:

Sidsel Pettersen (leder)
Innoventi AS

Merete Lie Seland  (nestleder)
Sparebanken Sør

Endre Amundsen
Agder Energi ASA

Hanne Gulbrandsen
Arendal By AS (velges av Arendal By)

Knut Guttormsgaard
Arendal Håndverk- og Industribedrifters Forening (A.H.I.F) (velges av A.H.I.F)

Høye Høyesen
MacGregor Norway AS

Einar Johnsen
Einar Johnsen Eiendom AS

 

Morten Haakstad
Daglig leder (møterett).

 

VALGKOMITEEN:


Jon Mathiesen (leder)
Sparebanken SØR

Geir Martin Larsen 
DNB

Jan Engelberg
(tidl. Sigvartsen)
Otera

 

 

Foreningens regnskapsfører: Normann & Øygarden AS, Strømsbusletta 9B, Arendal

 

Foreningens revisor: PricewaterhouseCoopers AS, Arendal

 

MERKESAKER
Arendal Næringsforeningen har til enhver tid flere merkesaker vi arbeider med for å styrke konkurranseevnen til våre medlemmer.