Regional delplan for senterstruktur og handel.

Styret i foreningen har behandlet og oversendt høringsuttalelse på «Regional delplan for senterstruktur og handel».

Vi har mange innspill til forslagene fra fylkeskommunen. Dette er en viktig sak for videre utvikling av handel i Arendal kommune.

Høringsuttalelsen kan du lese her (Word-dokument).