Kort referat fra årsmøte 2012

Årsmøte ble holdt på Arendal Maritime hotell 21. mars, med vel 40 medlemmer tilstede.

I år satte vi fokus på samferdsel hvor vi hadde prosjektleder Harald Tobiassen og arealplanlegger Kristian de Lange  fra Statens Vegvesen som redegjorde for planene for ny E-18 Arendal- Tvedestrand og nytt transportsystem rundt Arendal. Regionleder Siri Mathiesen fra NHO Sørlandet orienterte om mobilisering av vegsatsing på Sørlandet gjennom Sørlandets Samferdselsløft.

Foredragene ble meget godt mottatt, og det var mange spørsmål fra medlemmene.

Under selve årsmøte ble regnskap og årsberetning godkjent. Foreningen øker ikke kontingenten i år heller.

Under valg til styret ble Morten Haakstad fra Windy Boats valgt som nytt styremedlem, etter Jan Sigvartsen, Otera. Jon Mathisen fra Sparebanken Sør var også på valg og han ble gjenvalg. I valgkomiteen ble Jan Sigvartsen valgt som nytt medlem.