Planene for Arendalsuka 2018 er lansert, og næringslivet i regionen kan på 7.året nyte godt av den oppmerksomheten vi får den uka hele Norges blikk er på Arendal.

I år blir det partilederdebatt, meetoo, skamløse jenter, mobbing, innvandringsdebatt, kultur og mye mer. I tillegg skal alle partilederne skal ha taler på Kanalplassen.

Og får Øystein Djupedal det som han vil, kommer Michelle Obama også.

Men det hadde nesten vært for godt til å være sant. Men hun har fått invitasjonen. Og vi er i en god dialog med Michelle Obama Foundation. Kommer hun, vil nok kona mi bli begeistret for da må vi ha eget ektefelleprogram for Barack. Da kan de ta en tur til Merdø, har jeg anbefalt, sier Djupedal med et smil.

 

Øker hvert år
Arendalsukas programkomitéleder og initiativtaker til eventet, Øystein Djupedal, bobler nesten over av entusiasme for hva som venter oss om et halvt år. I slutten av januar ble hoveddelen av programmet for den 7. Arendalsuka lansert på et arrangement i Oslo.

-Vi opplever fortsatt stor interesse. Vi har i utgangspunktet forventet noe mindre deltakelse i mellomvalgsår, men frem til nå har vi økt hvert år. Det er tydelig at dette har vært en ønsket møteplass i Norge, sier Tone Skindlo Taraldsen, koordinator for Arendalsuka.

Det er ikke til å legge skjul på at det ikke bare er politikere og samfunnsdebattanter som er synlige denne uken i august. Også hotellnæringen, butikker og øvrig næringsliv merker at Arendal er satt på kartet med en tykkere markeringstusj enn før etter at Arendalsuka for første gang ble arrangert i 2012. Flere næringslivsledere av bedriftene med hovedkontor utenfor Arendal, får også en anledning til å komme hit. Treffpunktene er mange og positive i denne uken.

Leder for programkomiteen Øystein Djupedal
Leder for programkomiteen Øystein Djupedal


Mye næringspolitikk
- I år blir det færre politikere på scenen siden det ikke er et valgår. Vi vil derfor ha mange innenrikstemaer som er viktige. Et av dem er innvandring, og vi har fått Sverigedemokratenes Mathias Karlsson til å stille i duell mot Raymond Johansen (Ap). Det blir en heftig debatt, og senere i paneldebatten vil også Sylvi Listhaug (Frp), Audun Lysbakken (SV) og Ingjerd Schou (H) stille. Og så blir det masse næringspolitikk. Blant annet diskusjonen mellom NHO, Unio og KS om private aktører er en trussel mot velferdsstaten, sier Djupedal.

- Arendalsuka er et godt samarbeid med næringslivet. 18 sponsorer gjør det mulig å gjennomføre uka. Fire offentlige og 14 private, i tillegg er Universitetet i Agder og Eyde-klyngen samarbeidspartnere. De er avgjørende for å lykkes med Arendalsuka, sier Djupedal.

Han er glad for alle som bidrar til å gjennomføre arrangementet som løfter regionen og gir den en betydningsfull rolle for flere sentrale personer, organisasjoner, grupper og bedrifter. Noe som kan gi ulike ringvirkninger. Både for demokratiet og for Arendal.

 

Bedre veier nå
Når såpass mange mennesker i betydningsfulle posisjoner skal fraktes til Sørlandet denne uka i året, er det ikke til å unngå at flere av dem legger merke til veien de kjører på. Nye Veier, som er lagt til Kristiansand, hadde som første prosjekt en ny og bedre E18-trasé til Tvedestrand. Om dette er tilfeldig eller resultat av at noen som har kjørt denne strekningen ønsker en mer effektiv vei, er kun spekulasjoner. Disse spekulasjonene overlater Djupedal til andre. Selv om han ser at å frakte såpass mange viktige personer gjennom Agder kan ha hatt betydning for Nye Veier, ved at de ser med egen øyne hvordan vi bor og kjører.

- Men jeg håper ringvirkningene av Arendalsuka er betydningsfulle. Arendalsuka har et sterkt merkenavn som brander Arendal og Aust-Agder på en positiv måte. Det gir regionen et godt renommé. Arrangementet er gratis, tilgjengelig og ikke-kommersielt. Dette er nettverksbygging for alle, presiserer Djupedal.

 

Ønsker ikke høye priser
- Vi prøver å legge til rette for alle som ønsker å komme. De gangene vi sier nei, er det når aktørene ikke følger våre kriterier for deltakelse. Det er også noen som prøver å lage «butikk i butikken», og det slår vi ned på. Arendalsuka skal være for alle, uansett lommebok, og det er en kritisk faktor at vi her lokalt holder prisene på et fornuftig nivå. For å holde arrangementet her i et langsiktig perspektiv må alt fra lokalt næringsliv, private utleiere og andre tilbydere legge seg på et normalt prisnivå. Våre «søsterarrangement» i Sverige og Danmark opplever nå at prisnivået er så høyt at mange melder at de ikke lenger har råd til å komme. Det ødelegger også legitimiteten til arrangementet, og er noe vi absolutt ikke ønsker her, sier Taraldsen.

Arrangementet skal ikke være kun for store bedrifter som har råd til det, men også for hver og en som har lyst til å følge med på hva som rører seg i samfunn og politikk. Det er dette som løfter demokratiet.

Private eventbyråer
Det er flere som ønsker å lage "butikk i butikken". Flere store, private eventbyråer kontakter jevnlig arrangørene for å tilby sine tjenester. Men arrangementet skal være kommunens.

- Vi har verdens beste eventbyrå – Arendal kommune, skryter Djupedal.

- Vi som jobber med Arendalsuka er alle ansatt i Arendal kommune, som også «eier» Arendalsuka. Hele prosjektgruppen har ulik type arrangementskompetanse, vi jobber sammen til daglig og det er kort vei til beslutning. Selv tror vi at dette er avgjørende for at vi får laget et så godt arrangement som mulig. Vi merker også at det er mange som «misunner» oss arrangementet, både i forhold til møteplassen og arrangementsturisme, og jeg får nesten ukentlig henvendelser fra andre som ønsker å gjøre det samme, sier Taraldsen.

BI-professoren Erik B. Nes uttalte til Agderposten i etterkant av Arendalsuka i 2016 at han kunne tenke seg at dette kunne gi Arendal en god posisjon som vertsby for andre arrangementer, med sin gode kompetanse og gjennomføring av en uke som dette.

Se programmet her.

Arendal Næringsforening vil også i 2018 arrangere utvalgte møter i sammen med samarbeidspartnere.

 

Tekst og foto: Birte Hegerlund Runde

Foto Kanalplassen: Mona Hauglid