Et forslag til regional plan for areal- og transport for Arendalsregionen ble lagt ut til offentlig ettersyn av Fylkesutvalget i Aust-Agder den 9.10.18.

Planforslaget sammen med et utsendelsesbrev som gir mer informasjon om behandling, prosess og frister kan lastes ned nedenfor.

Høringsfrist er satt til 21.12.2018.

Planforslaget kan også hentes på: https://www.austagderfk.no/tjenester/samferdsel/atp-arendalsregionen/

Trykk på linken for å lese ønsket dokument:

ATP Arendalsregionen

Utsendelsesbrev ATP

Høringsinstanser til regionplan for ATP Arendalsregionen