Mats Winther Maltby og Brage Skånøy er de to eneste fra Trainee Sør som er utplassert i Arendal.

Her prøver de i hver sin bedrift å røske opp i det etablerte.

 

Mens Mats Winther Maltby er i næringsavdelingen til Arendal kommune, er Brage Skånøy i Eyde-klyngen. Traineeordningen, som til sammen er 18 måneder, på tre ulike arbeidsplasser, gir dem et godt innblikk i næringslivet på Sørlandet.

Erfaring på tvers
Jeg oppfatter næringslivet på Sørlandet som attraktivt med mange interessante bedrifter fra ulike bransjer. Det at man som Trainee i Trainee Sør får erfaring fra tre ulike bedrifter, gjerne på tvers av bransje, bidrar til en bred innsikt i næringslivet man ellers ikke ville fått. Bedriftene jeg har vært i, fra Nye Veier via Future Materials til Eyde-klyngen, har tatt meg godt imot og er flinke på å involvere og gi ansvar i ulike prosjekter. På den måten vokser man både faglig og personlig, noe jeg er veldig tilfreds med, sier Brage Skånøy, som har en mastergrad i ledelse av teknologi fra NTNU, og kaller seg selv en klimaflyktning fra Fosen i Trondheim.

Morgendagens arbeidstakere
Traineene er morgendagens arbeidstakere og innbyggere. De bringer nye perspektiver inn i forhold til hva som er viktig for stedsutvikling. De er også gode ambassadører for å fortelle hvilke verdier Arendal har som bo- og arbeidssted, mener Geir Hammersmark, næringsrådgiver i Arendal kommune.

Han er ikke i tvil om at både bedriftene og traineene får mye igjen for en slik arbeidsform.

Får mye tillit
-Som trainee får jeg mye tillit fra lederne, som gir mye mulighet til å vokse og lære. Jeg prøver å være litt utfordrende. Bedrifter har godt av nytenkning, mener Winther Maltby, som deler kontor med Hammersmark og jobber for tiden mye med TEDxArendal. 

- Hva tenker du at du tilfører næringsavdelingen?

Forhåpentligvis kan jeg gi et yngre blikk på ting. Gjennomsnittsalderen i Arendal er høy, og det er den også på arbeidsplassene, så jeg tror det er viktig å få noen nye perspektiver, sier Mats, som har en mastergrad i medievitenskap, med fokus på krisekommunikasjon og big data.

Kompetanse er ferskvare
- Kompetanse er ferskvare, og Mats bringer inn nye perspektiv i næringsavdelingens arbeid. Hans kjernekompetanse er innenfor kommunikasjon og forretningsutvikling, og han utfordrer oss på vår tradisjonelle tenkning. Han evner også å se et helhetlig bilde av hva som er viktig for å skape økt bosteds- og næringsattraktivitet i Arendal. Alt dette skaper selvsagt verdi for oss, sier Hammersmark.

 


Hvorfor Arendal?
- Jeg er fra Arendal, så det er bra rent praktisk at jeg ble tatt opp her. Vi er to traineer i Arendal, og vi er begge her i 4.etasje på Eureka, sier Winther Maltby, som får en ny arbeidsplass i august.
Skånøy blir værende i Eyde-klyngen frem til jul.

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde