Til høsten tilbyr Sam Eyde videregående skole i Arendal som eneste skole i regionen både fagene kjemiprosess og laboratorium.

Skolen oppfordrer bedrifter til å ta i mot elever for praksis - og lærlingtid.

Sonja Lystvet heller øl fra en boks og over i en glasskolbe. Den skal ikke drikkes, men kontrolleres. Vi er inne i laboratoriet hvor smaken og kvaliteten blir kvalitetssikret ved Arendals bryggeri. Å brygge er en nøyaktighetskunst hvor det skapes kjemiske forbindelser som du må ha kontroll på for å få samme resultat hver gang. 

- Det skal være samme varen hver gang. Det er lite å gå på og ikke rom for avvik, sier Sonja som har vært her i over 30 år og er laboratoriesjef og kvalitetsleder.

Etter videregående utdannet hun seg først til laborant før hun tok tilleggsutdannelse innen kjemi ved Høyskolen i Agder. Hun er kjemiker i bunn og liker jobbens variasjoner og fine balanse mellom praksis og teori.

 

Unikt tilbud

Supaporn Olsen jobber i det ene av bryggeriets to laboratorier, og undersøker her kullsyrenivået til drikken.
Supaporn Olsen jobber i det ene av bryggeriets to laboratorier, og undersøker her kullsyrenivået til drikken.

Tilbudet som kommer ved Sam Eyde videregående skole i Myra er unikt i regionen. I Kristiansand tilbyr de også kjemiprosess, men ikke laboratoriefag. Nærmeste videregående skole med dette laboratoriefagtilbudet ligger i Porsgrunn. Ønsker elevene å gå videre med laboratoriefag, kan de ta dette ved Universitetet i Agder.

Laboratoriefaget finnes i mange bransjer. Både ved sykehus, prosessindustrien og i matindustrien. Bedrifter i Arendals Næringsforening som kan få rekruttert nye krefter fra dette faget er Arendals Bryggeri, Rygene Smith & Thommesen, Nøgne Ø, Fiven, Arendal Kommune og Sørlandet Sykehus.


Positivt at det legges i Arendal
Når Sørlandet satser på laboratoriefag, og fagtilbudet legges i Arendal, er det viktig å ha bedrifter i regionen som kan ta inn lærlinger.

- Vi har en policy at vi ønsker å ta inn lærlinger. Jeg synes det er kjempepositivt at det legges her i Arendal. Og generelt i all opplæringssammenheng må det være støtteordninger til slik at bedriften kan være med på å legge til rette for dette, sier Torstein Paulsen, daglig leder for Arendals bryggeri.

Utfordringen er å ha nok ansatte til å følge opp lærlingen. Arendals bryggeri er i posisjon for å håndtere det, men trenger ekstra ressurser for å følge opp en lærling.

- Å være lærling hos oss, forventes at du tar del i noen selvstendige oppgaver. Utfordringen er at lærlingen må ha forståelse for hele prosessen, og ta del i alt, tilføyer han.

Sonja Lystvet jobber som laboratoriesjef og kvalitetsleder ved Arendals Bryggeri. Hun håper flere unge får øynene opp for det spennende laboratoriefaget. Daglig leder ved Arendals Bryggeri, Torstein Paulsen, tar gjerne inn lærlinger her om det blir lagt inn ressurser til det.
Sonja Lystvet jobber som laboratoriesjef og kvalitetsleder ved Arendals Bryggeri. Hun håper flere unge får øynene opp for det spennende laboratoriefaget. Daglig leder ved Arendals Bryggeri, Torstein Paulsen, tar gjerne inn lærlinger her om det blir lagt inn ressurser til det.

Behov for lærlinger
I Kristiansand finnes det flere prosessindustribedrifter som har behov for ny arbeidskraft når det etterhvert blir utskiftning. Helene Robstad ved Glencore Nikkelverk har sammen med Eyde-klyngen (klyngen for prosessindustrien) vært med på å utforme læreplanene for Vg2 Kjemiprosess og Laboratoriefaget, og Vg3 Laboratoriefaget.

- Vi har minst behov for fem nye lærlinger hvert år som prosessoperatør, samt 1-2 innen lab. Dette inngår i læreplassgarantien som Eyde-klyngen jobber med og som vi er en del av. Nikkelverket har i årene som kommer behov for å ansette flere av disse på grunn av naturlig avgang blant våre faste ansatte. Generelt har omtrent halvparten av våre lærlinger fått fast jobb etter læretiden innen prosess og lab, sier Robstad.


Må rekruttere elever til TIP

Tone Nilsen er avdelingsleder og har jobbet ved Arendals Bryggeri i over 30 år, og stortrives med å jobbe med prosesser.
Tone Nilsen er avdelingsleder og har jobbet ved Arendals Bryggeri i over 30 år, og stortrives med å jobbe med prosesser.

Etter å ha tatt første året på TIP (teknisk og industriell produksjon), kan eleven gå videre på Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Faget gir kompetanse til å kunne utøve et yrke innen fremtidens prosessindustri og laboratorier.
Å få praksis på en arbeidsplass hvor de lærer faget, er derfor en viktig del i dette utdanningsløpet. Men også å få elever til å søke seg til et fag som er nytt og ukjent, kan være en utfordring. Mange tenker på TIP-fag som anleggsmaskin og mekkefag. Ikke kjemi og laboratorium.

- Det er en spennende hverdag hvor jeg får brukt mange sider ved meg selv. Det skjer så mye og jeg må utvikle meg selv hele tiden. Det er en krevende og selvstendig jobb, sier laboratoriesjef Sonja.
En jobb som hun håper flere unge, nysgjerrige med sans for realfag får øynene opp for.

 

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde