Arendal Næringsforening skriver ny samarbeidsavtale med UiA.

Sammen med åtte næringsforeninger og næringshager over hele Agder fornyes samarbeidet om utdanning og kompetanseheving.

 

- Målet er å bygge sterkere samhandling mellom vårt lokale næringsliv og UiA. Dette er viktig både for at dagens studenter skal få bedre kjennskap og tilknytning til de kompetansemiljøene som næringslivet representerer, men også like viktig at næringslivet blir kjent med den allsidige kompetansen som studenter og fagmiljøene på UiA besitter, sier Morten V. Haakstad, daglig leder i Arendal næringsforening.

Det er 300 medlemsbedrifter med i alt 6800 ansatte i Arendal næringsforening. De utgjør Næringsalliansen i Agder sammen med næringsforeningene i Kristiansandsregionen, Vennesla, Grimstad og Sørlandsparken, Lindesnesregionens næringshage/næringsallianse, Lister Nyskaping, Pågang næringshage i Risør og Setesdal regionråd. NHO Agder er også med i Felles løft.

 

Prioriterte områder
Felles løft-avtalen ble først opprettet i 2017 og den nye avtalen har tre hovedområder. For det første handler det om utdanning og kompetanseheving. Det innebærer blant annet gjesteforelesninger, praksis og oppgaveskriving for studentene.

Mange ansatte i næringslivet har behov for å friske opp og forbedre sine faglige kunnskaper. UiA en stor aktør med over 100 ulike studietilbud innen mange ulike fagområder. I samspill med næringslivet kan også UiA skreddersy egne utdanninger.

- Den nye avtalen er viktig for å identifisere de mange mulighetene som ligger innenfor etter- og videreutdanning, sier Haakstad.

– Vi må knytte studentene tettere på næringslivet mens de er i studieløpet, og jobbe for at studenter som en del av sine studier får relevant arbeidspraksis i næringslivet. For å ruste oss for morgendagens arbeidsliv må vi jobbe for å beholde og tiltrekke oss relevant kompetanse i regionen, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Avtalen legger også til rette for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom medlemsbedriftene og universitet, samt felles synliggjøring.

 

Arbeidslivsrelevans for studentene

Foto: Jon-Petter Thorsen
Foto: Jon-Petter Thorsen

- UiA er veldig glad for å fornye avtalen med næringslivet i hele Agder. Det betyr mye for oss å være tett på arbeidslivet, sier Sunniva Whittaker rektor ved UiA.

Felles løft-avtalen svarer også Solberg-regjeringens ønske om større og bedre kontakt mellom arbeidsliv og høyere utdanning.

- Det må være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv hvor de kan samarbeide bedre om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære det, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) tidligere denne uka da han la fram en egen stortingsmelding om arbeidslivsrelevans; Utdanning for omstilling.