Politiet, kommunen, frivilligheten og næringslivet i Arendal skal gå sammen for å få ungdommen på rett vei, i det nyoppstartede prosjektet GAME.

Målet er å skape playmakers som kan være gode rollemodeller for andre ungdom enten det er i gatefotball, street dance, eller andre miljøer. Men først trenger de at bedriftene åpner opp dørene sine.

Bildetekst: se nederst på siden.

 

Vi frir til næringslivet uten å be om penger. Vi ber dem om å være gode rollemodeller. Vi ønsker å utvikle gode, unge mennesker som kan være playmakers i frivilligheten, sier den lokale ildsjelen og initiativtakeren til konseptet Urban ung, Rolf Josephsen som har inngått partneravtale med GAME-Danmark.

 

Treffer godt
Så hva er egentlig GAME? Og hvordan kan næringslivet bidra inn?

GAME ble etablert i 2002 er nå representert i 17 byer i Danmark og aktiviserer hvert år 150 000 barn og ungdom i landet som tradisjonelt ellers ville falt utenfor. De har utviklet et konsept som fungerer og treffer ungdommen veldig godt. I Danmark har de i dag over 300 unge utdannede playmakere som er grunnlaget for hele virksomheten.

- Erfaringene derfra ønsker vi å bygge videre på i Arendal. GAME’s Playmakere er frivillige unge mennesker, som gjerne vil gjøre en forskjell for barn og ungdom. De blir en del av en internasjonal organisasjon med Playmakere i 10 andre land. Samtidig skal det gi status å være Playmaker og positivt for din CV når gjelder muligheter i for eksempel jobbmarkedet. Vi ønsker å utfordre næringslivet i Arendal til å bidra med en ”insentivpakke” for ytterligere heve statusen med å være Playmaker. Hvordan være med å løfte ungdommen for å klargjøre de til å bli ledere og ta ansvar.

Næringslivet kan ta samfunnsansvar og samtidig få mulighet til å jobbe med noe de er flinke til, sier Josephsen.

 

Få kontakt med næringslivet
På den måten håper også politiet at det kan være forebyggende for utenforskap - og kanskje forhindre at noen går den kriminelle veien. I første omgang ønsker de bare at bedrifter fra næringslivet kan åpne dørene for et bedriftsbesøk hvor prosjektgruppen kan presentere hva behovet er, og hvilke konkrete ting de kan samarbeide med næringslivet om.

 

-Vi har et utrolig positivt næringsliv i Agder. De ønsker å være med og bidra. Å ta samfunnsansvar har blitt mer og mer aktuelt, sier Cathrine Fossnes, næringslivskontakt i politiets forebyggende enhet.

 

Hun nevner restaurant – og utelivsbransjen i byen som et godt eksempel på inkluderende næringsliv. 11 av dem har inngått samarbeid med politiet i prosjektet Bry deg Arendal, for å forebygge dop.

 

Klarer det ikke alene
Verken politiet, kommunen eller frivilligheten alene klarer å skape en trygg by uten involvering av flere parter. Men sammen, og når de spiller på lag med politiet, kan de få til noe, tror Josephsen.

Kommunen er involvert i prosjektet som en del av Trygg By-konseptet. De har fått midler av Gjensidigestiftelsen, og det er det første Playmaker-prosjektet som blir satt i gang i Norge. Fidan Senel, som har en nøkkelrolle i forhold til alt av hat - og ekstremismeforebyggende arbeid, er koordinator fra kommunen.

- Vi trenger næringslivet med på laget når vi skal utdanne lokale ungdommer som playmakere i GAME. Næringslivet vil kunne være et viktig bidrag inn med for eksempel å gi playmakerne våre gode rollemodeller i næringslivet, bidra til bedriftsbesøk og kunnskap om ulike bedrifters kompetansebehov og være positive bidragsytere for å bygge disse ungdommene, sier Fossnes.

 

Kan gjøre byen mer attraktiv
Formålet er både å styrke ungdommen som deltar, ved å inkludere dem i et samhold og meningsylte aktiviteter – og bidra til at både sentrum og de ulike lokalsentrene i kommunen oppleves som trygge og inkluderende oppholdssteder for alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne. Målet er gode nærmiljøer og et varmere samfunn.

- Arendal ønsker å rekruttere og utdanne 15-20 playmakere (mentorer) som skal legge til rette for aktivitetstilbud, primært i Arendal sentrum. Arbeidet er basert på frivillighet. Utdanningen skal skje samarbeid med, og basert på konseptet til, GAME Danmark (http://gamedenmark.org). Fokus i opplæringen er "life skills", meg som leder, rollemodell, hvordan lede/ organisere en aktivitet, konflikthåndtering, hvordan inkludere/- se alle, hvordan skape "god stemning" og så videre, forklarer Josephsen.

- GAME handler om å satse på ungdom, gi dem gode opplevelser og positivt fokus. Dette trenger vi bedrifter i Arendal til å bli med på. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra noen bedrifter, men ønsker å få invitasjon ut til flest mulig. Bedriftene kan ta kontakt med meg eller Rolf Josephsen, så kobler vi dem på prosjektet, sier Fossnes.

 

Nye robuste modeller
- GAME i Danmark synes det er enormt spennende hvordan vi utfordrer deres ”forretningsmodell” med også å inngå tettere samarbeid med næringslivet, politi og kommune. Her ligger det enormt mange spennende muligheter til å bygge nye robuste fremtidsrettede modeller som treffer den ungdommen som tradisjonelt faller utenfor. Arendal er også først ute i Norge med dette og vi opplever at flere av de store byene i landet ønsker starte opp tilsvarende, tilføyer Josephsen.

Her kan du se en liten smakebit på YouTube på hva GAME er (trykk på bildet):

 

Bildetekst: F.v Cathrine Fossnes, Agder Politidistrikt, Fidan Senel, Arendal kommune og Rolf Josephsen, som inngår som prosjektleder i GAME, har troen på at et samarbeid med næringslivet i Arendal kan bidra til å bygge ungdom i en positiv retning. Og til å skape et trygt by- og nærmiljø.

 

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde