Bærekraft og Innovasjon Spesialist Min kjernekompetanse er Bærekraft, ESG, Romnæring, Innovasjon, International Standards og sirkulærøkonomi. I tillegg til dette har jeg erfaring fra fire andre relevante næringer i Norge og på Internasjonale nivå. Utdannelsen min er fra Internasjonale Relasjoner og energi & miljø. Jeg er dedikert å skape nye løsninger for næringslivet og bidra til videreutvikle selskapers posisjon.

Kontakt