Kommunikasjon i en non-profit som jobber med UN Environment. Og havformidling generelt.

Kontakt