Sparebanken SØR, Arendal Kommune og Arendal Næringsforening tilbyr nå et eget forum for Digital Transformasjon.

 

Vi holder informasjonsmøte torsdag 17. oktober om dette prosjektet som vil påløpe frem til sommeren 2020.

 

Bakgrunn:
Arendals næringsliv har mange små og mellomstore produksjonsbedrifter. Deres fokus er i stor grad rettet inn mot daglig produksjon, og i liten grad i innovasjon av nye teknologiske løsninger. Gjennom et skreddersydd kurs ønsker vi å hjelpe bedriften i den digitale transformasjonen mot Industri4.0

 

Prosjektets overordnede mål er å skape vekst, øke kompetanse og innovasjonsevne i regionens produksjonsbedrifter.

Konseptet skal bistå industribedrifter til å velge riktig strategi for digitalisering, og utarbeide en konkret handlingsplan for gjennomføring.

Alle deltakende bedrifter skal ha utarbeidet et veikart til Industri 4.0 – med råd om finansieringsmuligheter (som f.eks. Skattefunn, Innovasjon Norge, ENOVA, NFR, private finansieringskilder) og handlingsplan for gjennomføring.

Deltakerne skal ha fått økt kunnskap om behov og muligheter for digitalisering av egen bedrift.

Bedriftene skal ha fått økt digital kunnskap og generelt bedre forståelse for fremtidige muligheter.

Er dette interessant for deg?

 

Vi tilbyr:
6 samlinger for en utvalgt gruppe bedrifter som har faktisk produksjon som sitt virke.

Her kan du lese mer om selve gjennomføringen og om hvem som bidrar i kursopplegget (trykk her).

 

Du får:
Tilgang til topp faglig ekspertise og kompetanseheving innen digital omstilling for produksjonsbedrifter.

 Velkommen til å høre mer om dette tilbudet!

 

Kostnader:
Vi har hentet inn finansiering til dette kurset fra eksterne bidragsytere, og vi kan derfor sette deltageravgiften pr. bedrift for de 6 planlagte samlingene til kr. 2 000,-.

Dette forumet arrangeres av: