Verdenshistorien er preget av vippepunkter.

Revolusjoner, produkter, trender, tjenester som forandrer samfunnet og skaper nye måter å se verden på. De er notorisk vanskelige å få øye på før de inntreffer, og som regel åpenbare i etterkant.

På Agder Energi-konferansen 2020 undersøkes vippepunktene som ligger foran oss. Som vil forandre livene våre i årene som kommer.

Vippepunktene vi er avhengige av for å løse de store utfordringene vi står overfor.

Og de som vi for enhver pris må forhindre.

 

I 2020 preges diskusjonen av at verden i dag står foran et vippepunkt av enorm betydning: Vil vi løse klimautfordringene og klare omstillingen til et fornybarsamfunn hvor ren energi skaper grunnlaget for en bærekraftig fremtid. Eller må vi bruke all vår kløkt og klokskap på å tilpasse oss en verden i endring?

Uansett hva utfallet blir står vi går vi store endringer i møte. Vi inviterer de skarpeste, mest visjonære, innovative og analytiske stemmene på sine områder til å se inn i glasskulen. Vi utforsker kraftbransjen, næringslivet i Norge og på Agder, samfunnet og politikken og de globale prosessene som står overfor kritiske punkt.

Hvilke teknologier vinner frem?
Hvem styrer utviklingen?
Hvordan vil samfunnet og næringslivet endres?
Hva er de største vippepunktene fremover?

Konferansen er en ypperlig arena for faglig påfyll rundt noen av de viktigste spørsmålene som vil prege kraftbransjen og næringslivet de neste årene. Vi samler cirka 600 deltagere som over to dager i på Kilden i Kristiansand til et spennende og engasjerende program.

Konferanseavgift
EarlyBird tilbud ut januar gir deg konferansebillett til begge dager for kun. kr. 2 490,- (ordinær pris er kr. 3 990). Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg til konferanseavgiften.

 

Mer informasjon (trykk her).

Påmelding; trykk her eller på den grønne linken øverst.