Vi inviterer næringslivet til å utforske mulighetene, og treffe sentrale aktører for fremtidens transportløsninger, med fokus på sjø.

 

Grønn omstilling krever blå logistikk

Norge har siden 1990 redusert utslippene med 4,7%. Det nasjonale målet er 55% innen 2030. Vi har 7 år igjen på å kutte utslippene med 50,3%.

Dette vil få store konsekvenser for all næringstransport!

Sjø kan redusere utslippene med 60%-80% ifølge en undersøkelse av Grønt Skipsfarts Program.

Arrangementet gir deg som bedrift innsikt i kortreist, effektiv og bærekraftig logistikk.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en dag fylt med innovasjon, samarbeid og erfaringsutveksling.


INSPIRERENDE ERFARINGER
Aktuelle næringslivsaktører deler sine erfaringer med sjøveien som logistikkvalg, og hvorfor mer gods sjøveien bidrar til bærekraftige transportløsninger.


ARENDAL HAVN SOM SAMARBEIDSPARTNER
Få innsikt i hvordan samarbeidet med Arendal Havn kan være en game-changer for din virksomhet.


EKSPERTUTVEKSLING
Hør representanter fra Samskip, CMA CGM, og Rhenus Logistikk dele sine er erfaringer med å levere effektive og bærekraftige logistikkløsninger.

 

Foreløpig agenda:

 • Innledning Arendal Havn, Rune Hvass, Havnedirektør
 • Mulighetsbilde 
  Morrow Batteries, Andre Stiansen, Logistikkdirektør. Viktige drivere for våre valg av transportløsninger. Hvor kommer godset fra – og hvor skal det til? og hvor mye transport er det snakk om? Erfaringer med Arendal havn?
 • Bergene Holm, Ernst Willy Halvorsen, Salgssjef. Hvordan vil bærekrafts- og effektivitets krav utfordre logistikken til bedriften? Hva må transport aktørene levere på i fremtiden?
 • PAUSE 15 MINUTTER 
 • GC Rieber, Per Gunnar Syrdalen, Operasjonssjef. Fremtidens produkter og markeder. Muligheter, fordeler, ulemper ved sjøtransporten og hva skal til for å øke godsmengdene?
 • Franzefoss Minerals, Jan Gunnar Kaldal, Plassjef Arendal. Hvorfor etablere bedriften i Arendal havn? Hvilke muligheter og utfordringer har selskapet relatert til næringstransporter?
 • PAUSE 25 MINUTTER

Tilbudssiden:

 • Samskip/CMA CGM, Are Gråthen, Regional director Norway and Sweden
 • Rhenus Logistikk, Bent Thomassen, Country Manager Norge
 • OPPSUMMERING/AVSLUTNING – Rune Hvass, Arendal Havn

Programmet kan bli endret noe.

 

Påmelding: send e-post til Arendal Havn ved å trykke her.