Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 i disse dager.

En av nyhetene, som blir spesielt belyst på dette frokostmøte, er selskapsskatt av eiendeler egnet for privat konsum.

 

Deloitte Advokatfirma presenterer konsekvenser og muligheter knyttet til skatte- og avgiftsmessige forslag i Statsbudsjettet for 2023, samt forslag til ny skattlegging av eiendeler i selskaper egnet for privat konsum.


Foredragsholdere: advokat Svein Aage Larsen, advokat Ingrid Tjessem og advokat Jens-Petter Pedersen

 

Program:

0800 - 0830: Lett frokost og mingling

0830 - 0945: Presentasjon, spørsmål og dialog.

 

Merk: 

Det er enkelt å parkere i Pollen P-Hus, innkjøring fra Barbu.

Inngang til Eureka Kompetanse på hjørnet mot Pollen.