Fredag 28. februar settes arbeidslivskriminalitet på agendaen.

Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.

Målet er å jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer.

 

Prosjektet består foreløpig av en styringsgruppe bestående av LO/Fellesforbundet, EBA-Agder, Nelfo, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal, Arendal kommune og Kristiansand kommune.

Målet er å etablere Fair Play Agder som en forening med en prosjektlederstilling.

Du er invitert til et informasjonsmøte om Fair Play Agder på Eureka Kompetanse i Arendal.

Sparebanken SØR er medarrangør og bidrar bl.a. med serveringen på møtet.

Les mer om Fair Play Agder her (trykk på blått "her").

Besøk hjemmesiden til Fair Play Agder her (trykk på blått "her").