Arendal står overfor en betydelig utvikling hvor det må tilrettelegges for næringseiendommer og boligutvikling. 

Kommunen må bidra til at det bygges inntil 500 nye boliger i året.

Hvordan komme raskere i gang med allerede vedtatte planer?

Vi inviterer eiendomsbransjen til åpent møte - DEL 2 - med planavdelingen i Arendal Kommune.

Tema: Fagsamling reguleringsplan, kommuneplan og byggesak - Hva er alternativene til dispensasjon?

 

 

Vi er i en situasjon der dispensasjon i større grad må erstattes med andre verktøy for å endre kommuneplan og reguleringsplan – hvilke andre verktøy fins og hvordan fungerer de?

Hvilke verktøy kan kommunen selv bruke? Det gjennomgås et eksempel i arbeidet med fastsetting av byggegrenser langs sjøen.

Program:

1. Innledning

Geir Skjæveland – kommunalsjef samfunnsutvikling
Frank O. Gauslå – avdelingsleder byggesak

2. Verktøy for endring av reguleringsplan og kommuneplan

Frank O. Gauslå – avdelingsleder byggesak

3. Byggegrenser langs sjøen

Kristin Fløystad Fagleder planavdelingen

4. Spørsmål og kommentarer

 

Enkel servering.

Påmelding til møtet i skjema nedenfor.