DETTE MØTET ER UTSATT INNTIL VIDERE OG TIL FAREN FOR CORONA-SMITTE ER MER AVKLART.

Dette er gjort etter gjeldende regler i Nordea.

Spørsmål kan rettes til: post@arendalchamber.no

 

Vi inviterer til et kort lunch møte med tema:

Hva er en fremtidsfullmakt?

Er du forberedt på generasjonsskifte?

Økonomiske konsekvenser av å flytte på aldershjem.

 

Aktuelle juridiske problemstillinger
• Fremtidsfullmakt
- Hva er en fremtidsfullmakt?
- Sentrale punktet ved utarbeidelse av en fremtidsfullmakt
- Fullmektigens oppgaver iht en fremtidsfullmakt

• Arv generasjonsskifte
- Hvorfor bør man velge et generasjonsskifte nå?
- Hva var arveavgiften før 1.1.2014?
- Når kan en evt ny arveavgift tre i kraft?
- Generasjonsskifte – overordnede hensyn

• Egenandel ved opphold på alders-/sykehjem
- Når må man betale for et opphold?
- Egenandelens størrelse
- Praktiske råd for å unngå en unødvendig høy egenandel

Vi starter opp med lett servering kl. 1200, og avslutter innen kl. 13.15.

Møte ledes av Gry Fremstad fra Nordea, Advokat i Nordea Private Banking.

Gry Fremstad
Gry Fremstad