KPMG retter fokus mot styrets oppgaver generelt, og ikke minst ansvaret det medfører å ha et styreverv.

Det har vært en stor økning i antallet saker om styreansvar de siste årene.

Vi ønsker å rette fokus mot styrets oppgaver generelt, og ikke minst det ansvaret som det medfører å ha et styreverv.

Dagens påfyll i sjøkanten holdes av KPMG Sørlandet ved advokat Harry Tunheim og statsautorisert revisor Marcel Miltenburg.

Målgruppe: Næringslivsledere, styremedlemmer, rådgivere og andre med interesse for temaet.

 

Vi møtes til kaffe og mingling kl. 08:00.

Foredraget starter ca. kl. 08:20.

 

Velkommen!