Det er stortingsvalg om tre måneder. Da skal vi velge 10 representanter som skal være Agders stemmer i nasjonalforsamlingen. De vil fatte beslutninger som er veldig viktige for bedriftene. Derfor er det veldig viktig for oss å ha tett og god dialog med dem.

Velkommen til digitalt frokostmøte med stortingskandidatene fra Arbeiderpartiet i Agder!

Dette blir en anledning til å vite mer om hva Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen er opptatt av, samtidig som det også er en god anledning til å fortelle politikerne hva som er viktig for bedriftene!

Foreløpig program:

08.00: Velkommen og introduksjon
08.05: Tellef Inge Mørland om næringspolitikk og jobbskaping
08.15: Kari Henriksen om næringspolitikk og jobbskaping
08.25: Spørsmål, dialog og diskusjon

Møtet vil være åpent for alle medlemmer i NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, Arendal Næringsforening, Lister Nyskaping, EBA Agder og Nelfo Sørlandet.

Om arrangementet:
I samarbeid med Arendal Næringsforening, Næringsforeningen i Kristiansand, EBA og Nelfo arrangerer NHO Agder en serie med åpne digitale frokostmøter for bedriftene. Vi trenger å få fart på jobbskapingen i Agder. Gjennom disse møtene med stortingskandidatene ønsker vi å få vite hvordan de ulike partiene vil legge forholdene til rette for at bedriftene kan skape de nye jobbene som vår region trenger i fremtiden!

Påmelding: I linken ovenfor.