Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sitt nedslagsfelt og hovedoppgaver i alle de 7 knutepunktkommunene: Vennesla, Iveland, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand.

Vi skal fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

Kontakt

  • Besøksadresse: Dronningensgate 2A 4610 Kristiansand
  • Telefonnummer (bedrift): 99 23 80 00
  • E-post (bedrift): post@kristiansand-chamber.no
  • Kontaktperson: Anne Marit Thomassen

Lenker