Siden oppstarten har jeg vært engasjert i en rekke prosjekter, deriblant oppstart av nettsider, produksjon av film, fotojobber og hjelp med promotering av bedrifter og foretak på Facebook.

Kontakt